نوشیدن بازار ایرانی خبر اقتصادی

نوشیدن: بازار ایرانی خبر اقتصادی

اضافه وزن بعد از بارداری ریسک دیابت را زیاد کردن می دهد

طبق نتیجه های جدید، زنانی که بعد از فرزند دارشدن دچار اضافه وزن می شوند بسیار در معرض مبتلا شدن به دیابت بارداری در طول بارداری بعدی هستند.  ..

ادامه مطلب

ویرایش ژن جنین انسان جهت نخستین بار در آمریکا

گزارش‌های به دست آمده از دانشگاه علم و سلامت اورگن(OHSU) در پورتلند حاکی از آن است که بعد از گذشت دو سال از انجام نخستین ویرایش ژن در انسانها که به و..

ادامه مطلب