نوشیدن بازار ایرانی خبر اقتصادی

نوشیدن: بازار ایرانی خبر اقتصادی

یک نفر از هر پنج ایرانی فشارخون اوج دارد

مدیر کل دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور ۱۹ درصد فشارخون اوج وجود دارد یعنی از هر پنج ای..

ادامه مطلب

ناظم مدرسه مسئله روانی نداشت ، معاینه 7 دانش آموز اتفاق مدرسه غرب تهران

رئیس شرکت پزشکی قانونی کشور از معاینه هفت دانش آموز مدرسه‌ای در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی پزشکی قانونی خبر داد.  معاینه 7 دانش آموز ا..

ادامه مطلب

ویرایش ژن جنین انسان جهت نخستین بار در آمریکا

گزارش‌های به دست آمده از دانشگاه علم و سلامت اورگن(OHSU) در پورتلند حاکی از آن است که بعد از گذشت دو سال از انجام نخستین ویرایش ژن در انسانها که به و..

ادامه مطلب