نوشیدن بازار ایرانی خبر اقتصادی

نوشیدن: بازار ایرانی خبر اقتصادی

گت بلاگز عکس خبری تصاویر ، گشت و گذار پوتین در چین

به گزارش مشرق، رییس جمهور روسیه که جهت شرکت در اجلاس بریکس وارد شیامن در شرق چین شده است پیش از شروع به کار این اجلاس از نمایشگاه میراث فرهنگی چین دیدار کرد.

تصاویر ، گشت و گذار پوتین در چین

گشت و گذار پوتین در چین/تصاویر

عبارات مهم : اجلاس

به گزارش مشرق، رییس جمهور روسیه که جهت شرکت در اجلاس بریکس وارد شیامن در شرق چین شده است پیش از شروع به کار این اجلاس از نمایشگاه میراث فرهنگی چین دیدار کرد.

تصاویر ، گشت و گذار پوتین در چین

به گزارش مشرق، رییس جمهور روسیه که جهت شرکت در اجلاس بریکس وارد شیامن در شرق چین شده است پیش از شروع به کار این اجلاس از نمایشگاه میراث فرهنگی چین دیدار کرد.

تصاویر ، گشت و گذار پوتین در چین

به گزارش مشرق، رییس جمهور روسیه که جهت شرکت در اجلاس بریکس وارد شیامن در شرق چین شده است پیش از شروع به کار این اجلاس از نمایشگاه میراث فرهنگی چین دیدار کرد.

تصاویر ، گشت و گذار پوتین در چین

واژه های کلیدی: اجلاس | روسیه | پوتین | نمایشگاه | رییس جمهور | میراث فرهنگی | عکس خبری

تصاویر ، گشت و گذار پوتین در چین

تصاویر ، گشت و گذار پوتین در چین

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz