نوشیدن بازار ایرانی خبر اقتصادی

نوشیدن: بازار ایرانی خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار پزشکی ویرایش ژن جنین انسان جهت نخستین بار در آمریکا

گزارش‌های به دست آمده از دانشگاه علم و سلامت اورگن(OHSU) در پورتلند حاکی از آن است که بعد از گذشت دو سال از انجام نخستین ویرایش ژن در انسانها که به وسیله محققان

ویرایش ژن جنین انسان جهت نخستین بار در آمریکا

ویرایش ژن جنین انسان جهت نخستین بار در آمریکا

عبارات مهم : پزشکی

گزارش های به دست آمده از دانشگاه علم و سلامت اورگن(OHSU) در پورتلند حاکی از آن است که بعد از گذشت دو سال از انجام نخستین ویرایش ژن در انسانها که به وسیله محققان چینی صورت گرفت، جهت نخستین بار از این روش در ایالات متحده استفاده شده است هست.

به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز، دانشگاه OHSU با ویرایش ژنتیکی تعدادی از جنین ها در آزمایشگاه موفق به اصلاح ژن های معیوب که باعث بیماری های ارثی می شوند، به موفقیت بزرگی نائل شده است است.

ویرایش ژن جنین انسان جهت نخستین بار در آمریکا

بر طبق گزارشات به دست آمده، هیچ یک از این جنین ها بیش از چند روز اجازه رشد نیافتند.

برخی از کشورها یک کنوانسیون را امضا کرده اند که به موجب آن، ویرایش ژنتیکی نوزادان ممنوع شده است هست، آیا که به اعتقاد آنها این امر باعث به وجود آمدن نوزادان اصلاح شده است designer babies”” می شود.

گزارش‌های به دست آمده از دانشگاه علم و سلامت اورگن(OHSU) در پورتلند حاکی از آن است که بعد از گذشت دو سال از انجام نخستین ویرایش ژن در انسانها که به وسیله محققان

محققان این پژوهش جهت اصلاح ژنتیک این جنین ها از فناوری آشنا شده است به نام کریسپر CRISPR)) استفاده کردند که به علت توانایی عوض کردن سریع و کارآمد ژن ها، مرزهای جدیدی را در پزشکی ژنتیکی درنوردیده است.

“تناوب های کوتاه پالیندروم فاصله دار منظم خوشه ای”(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) یا به اختصار کریسپر(CRISPR) بخشی از دی ان ای پروکاریوت هستند که حاوی تناوب های کوتاه توالی های بنیادین می باشند.

کریسپر به عنوان یک نوع قیچی مولکولی عمل کرده و می تواند بخش های ناخواسته ژنوم را بریده و آن را با کشش های تازه دی ان ای جایگزین کند.

ویرایش ژن جنین انسان جهت نخستین بار در آمریکا

در دسامبر سال 2015، دانشمندان و اخلاق گرایان در یک نشست بین المللی در آکادمی ملی علوم در واشنگتن((NAS اعلام کردند که جهت استفاده از تکنولوژی ویرایش ژن در جنین های انسان جهت مقاصد درمانی، مانند اصلاح بیماری های ژنتیکی تا زمانی که پرسشها ایمنی آن حل نشده و کارآیی آن اثبات نشده باشد، مسئولیتی را به عهده ندارند.

اما در اوایل سال جاری، NAS و آکادمی ملی پزشکی اعلام کردند، پیشرفت های علمی در سلول های تولید مثل انسان می شود که نیازمند توجه جدی است.

گزارش‌های به دست آمده از دانشگاه علم و سلامت اورگن(OHSU) در پورتلند حاکی از آن است که بعد از گذشت دو سال از انجام نخستین ویرایش ژن در انسانها که به وسیله محققان

نتایج به دست آمده از این پژوهش به زودی در scientific journal منتشر خواهد شد.

واژه های کلیدی: پزشکی | استفاده | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz