نوشیدن بازار ایرانی خبر اقتصادی

نوشیدن: بازار ایرانی خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار پزشکی اضافه وزن بعد از بارداری ریسک دیابت را زیاد کردن می دهد

طبق نتیجه های جدید، زنانی که بعد از فرزند دارشدن دچار اضافه وزن می شوند بسیار در معرض مبتلا شدن به دیابت بارداری در طول بارداری بعدی هستند. 

اضافه وزن بعد از بارداری ریسک دیابت را زیاد کردن می دهد

اضافه وزن بعد از بارداری ریسک دیابت را زیاد کردن می دهد

عبارات مهم : دیابت

طبق نتیجه های جدید، زنانی که بعد از فرزند دارشدن دچار اضافه وزن می شوند بسیار در معرض مبتلا شدن به دیابت بارداری در طول بارداری بعدی هستند.

به گزارش مهر، به گفته محققان وزن زنان قبل از بارداری و میزان اضافه وزن ارزش در طول بارداری از جمله فاکتورهای پرخطر دیابت بارداری هست. دیابت بارداری نوعی قندخون بالاست که در طول بارداری روی می دهد. این عارضه می تواند هم جهت مادر و هم جهت نوزاد عوارضی به همراه داشته باشد.

اضافه وزن بعد از بارداری ریسک دیابت را زیاد کردن می دهد

محققان دانشگاه برگن نروژ به سرپرستی لین سربی، ریسک دیابت را در بین زنانی قبلا یک یا دو بار باردار شده است بودند بررسی کردند.

این مطالعه مشمول بر حدود ۲۴,۲۰۰ زن بود که بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ وضع حمل کرده بودند. محققان سابقه قبلی مبتلا شدن به دیابت بارداری زنان و شاخص توده بدنی ارزش (BMI) را در وقت بارداری مدنظر قرار دادند.

طبق نتیجه های جدید، زنانی که بعد از فرزند دارشدن دچار اضافه وزن می شوند بسیار در معرض مبتلا شدن به دیابت بارداری در طول بارداری بعدی هستند. 

حدود ۳۶ درصد زنان بین نخستین و دومین بارداری ارزش بیش از ۱ واحد BMI اضافه وزن داشتند. این زنان بیش از زنانی که وزن ارزش ثابت مانده بود در طول بارداری دوم مبتلا به دیابت شده است بودند.

محققان دریافتند زنانی که وزن ارزش ۲ واحد BMI زیاد کردن یافته بود دو برابر زیاد در معرض دیابت بارداری بودند. و این ریسک در زنان دارای بیشترین اضافه وزن پنج برابر بود.

واژه های کلیدی: دیابت | محققان | بارداری | مبتلا شدن | اضافه وزن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz