نوشیدن بازار ایرانی خبر اقتصادی

نوشیدن: بازار ایرانی خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تولید اسپری پودر هموستات که باعث آمبولیسم نمی‌شود

یک شرکت انگلیسی، نوعی اسپری پودر هموستات اختراع کرده که باعث ایجاد آمبولیسم نمی‌شود. 

تولید اسپری پودر هموستات که باعث آمبولیسم نمی‌شود

تولید اسپری پودر هموستات که باعث آمبولیسم نمی شود

عبارات مهم : ابزار

یک شرکت انگلیسی، نوعی اسپری پودر هموستات اختراع کرده که باعث ایجاد آمبولیسم نمی شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از مدگجت، یک شرکت واقع در کمبریج که ابزار پزشکی تولید می کند و ابزار تزریق ” EpiPen” یکی از اختراعات آن هست، اکنون جهت موفق به اختراع یک اسپری پودر هموستات (پودری که خون را منعقد می کند و جلوی خونریزی را می گیرد) شده است است که باعث ایجاد آمبولیسم نمی شود.

هنگامی که پودری روی یک ورید در حال نشت اسپری می شود، هوایی که به پودر فشار وارد می کند، می تواند وارد جریان خون و باعث “آمبولی هوا” (air embolism) شود. آمبولی هوا یا به طور کلی آمبولی گاز، یک بیماری پاتولوژیک ناشی از یک حباب گاز در سیستم عروقی است.

تولید اسپری پودر هموستات که باعث آمبولیسم نمی‌شود

این شرایط معمولا هنگامی رخ می دهد که اسپری، بیش از حد به ورید نزدیک باشد؛ ولی جهت دوری از این شرایط، اسپری تازه ” Convesaid” به هوا امکان خروج از نازل و ایجاد آمبولیسم در محل اولیه را نمی دهد.

مهندسی هوشمندانه در اختراع این ابزار، امکان جداسازی هوا را از ذرات پودر فراهم می کند و در حالی که به پودر هموستات اجازه می دهد به جلو برود، همه هوا را به داخل نازل برمی گرداند.

یک شرکت انگلیسی، نوعی اسپری پودر هموستات اختراع کرده که باعث ایجاد آمبولیسم نمی‌شود. 

اگر سر این ابزار به روی بافت فشار داده شود، هوایی که داخل آن در حرکت هست، حتی نمی تواند از نازل خارج شود و در این صورت، عملا آمبولیسم رخ نخواهد داد.

واژه های کلیدی: ابزار | اسپری | اختراع | اختراعات | اخبار علمی و آموزشی

تولید اسپری پودر هموستات که باعث آمبولیسم نمی‌شود

تولید اسپری پودر هموستات که باعث آمبولیسم نمی‌شود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz