نوشیدن بازار ایرانی خبر اقتصادی

نوشیدن: بازار ایرانی خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار حوادث فیلمهایی که از رابطه با زن مطلقه گرفتم،با نشانه سرگرمی و اخاذی بود/ قصد انتشارش را نداشتم , پسرجوان

روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت: او گفت: چند سال قبل از شوهرم جدا شدم و به تنهایی زندگی می کردم. 6 ماه قبل در یک گروه تلگرامی با پسر جوانی به نام آرش آشنا شدم.

پسرجوان:فیلمهایی که از رابطه با زن مطلقه گرفتم،با نشانه سرگرمی و اخاذی بود؛قصد انتشارش را نداشتم

عبارات مهم : زندگی

زن جوان مطلقه ای ضمن مراجعه به پلیس از یک پسر شکایت کرد.

روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت: او گفت: چند سال قبل از شوهرم جدا شدم و به تنهایی زندگی می کردم. 6 ماه قبل در یک گروه تلگرامی با پسر جوانی به نام آرش آشنا شدم. مدتی از ارتباط ما در اینترنت گذشته بود که ابراز علاقه کرد و از من خواست زیاد باهم آشنا شویم. او مرا چندین بار به منزل اش دعوت کرد و من غافل از نقشه ای که او در سر دارد به منزل او رفت و آمد می کردم. ولی آرش از اطمینان من سوء استفاده کرد و بدون آنکه متوجه شوم از من فیلم تهیه کرده بود.

اوادامه داد: مدتی از این دوستی گذشته بود که تماس های ترساندن آمیز آرش شروع شد. زمانی که یکی از فیلم ها را برایم فرستاد شوکه شدم. نمی دانستم چکار باید کنم. اگر او فیلم های مرا در اینترنت منتشر می کرد زندگی ام نابود می شد.

فیلمهایی که از رابطه با زن مطلقه گرفتم،با نشانه سرگرمی و اخاذی بود/ قصد انتشارش را نداشتم , پسرجوان

به آرش التماس کردم که این کار را نکند و او در ازای این کار از من پول خواست. دفعات اول با چندینه میلیون تومان راضی می شد ولی این آخرهای مبالغ به قدری اوج رفت که مجبور شدم خودروام را بفروشم و به آرش پول بدهم. ولی او دست بردار نبود، آنقدر مرا ترساندن کرد و از من پول خواست که تصمیم گرفتم از پلیس کمک بخواهم.

با شکایت زن جوان، کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده است و پسر جوان دستگیر شد. در حالی که در بازرسی از منزل پسر جوان فیلم های سیاهی که او گرفته بود، کشف شد،آرش به اخاذی اززن جوان اعتراف کرد.

روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت: او گفت: چند سال قبل از شوهرم جدا شدم و به تنهایی زندگی می کردم. 6 ماه قبل در یک گروه تلگرامی با پسر جوانی به نام آرش آشنا شدم.

او گفت: این کار را فقط جهت هیجان و سرگرمی و البته رسیدن به پول انجام دادم و واقعاً قصدم انتشار این فیلم ها در اینترنت نبود.

با اعتراف پسرجوان، اوبا قرار بازداشت موقت روانه بازداشتگاه شد و بررسی ها در این خصوص ادامه دارد.

فیلمهایی که از رابطه با زن مطلقه گرفتم،با نشانه سرگرمی و اخاذی بود/ قصد انتشارش را نداشتم , پسرجوان

واژه های کلیدی: زندگی | اعتراف | سرگرمی | زن مطلقه | اینترنت | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz