نوشیدن بازار ایرانی خبر اقتصادی

نوشیدن: بازار ایرانی خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی اثر تلاطم دلار بر بازار مسکن چقدر است؟

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در صورت تلاطم بازار ارز، دلواپس اثرگذاری آن در بازارهای موازی هستیم گفت: آینده نگری این است که بازار ارز ب

اثر تلاطم دلار بر بازار مسکن چقدر است؟

اثر تلاطم دلار بر بازار مسکن چقدر است؟

عبارات مهم : ایران

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در صورت تلاطم بازار ارز، دلواپس اثرگذاری آن در بازارهای موازی هستیم گفت: آینده نگری این است که بازار ارز به ثبات برسد و تاثیر نامطلوبی بر رونق مسکن نگذارد.

به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در آذرماه شاخصه های مهم بازار مسکن همچون تعداد مبایعه نامه ها، مبلغ قراردادها، قیمت واحد مسکونی و همچنین تعداد پروانه های ساختمانی زیاد کردن قابل توجهی را نشان می داد. تفسیر می شد که شاید این عنوان در آذرماه اتفاقی بوده و منتظر بودیم ببینیم آیا در دی ماه ادامه می یابد یا خیر. آمار دی ماه خوشبختانه نشان داد روند شتابانی که در آذرماه شروع شده است در دی نیز ادامه یافت. یعنی در هر چهار شاخص نسبت به ۱۰ ماهه مشابه سال قبل زیاد کردن یافت. بنابراین می توان گفت بازار مسکن به طور کامل وارد رونق شده است است.

اثر تلاطم دلار بر بازار مسکن چقدر است؟

وی افزود: چیزی که دلواپس کننده است بحث تلاطم در بازار ارز است که اگر نتواند در مدت کوتاهی به ثبات برسد حتما بر روی همه بازارهای موازی تاثیر نامطلوب خود را خواهد گذاشت. ولی اگر تثبیت شود می توان امیدوار بود که رونق مسکن ادامه یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: دولت طی چهار سال گذشته صبوری داشت و شوک هیجانی به بازار ایجاد نکرد که این عنوان در دو ماه آذر و دی خود را نشان داده و حالا فقط منتظر اثرات بازار ارز هستیم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در صورت تلاطم بازار ارز، دلواپس اثرگذاری آن در بازارهای موازی هستیم گفت: آینده نگری این است که بازار ارز ب

خبرنگاری پرسید بعضی فروشندگان واحدهای نوساز قیمتها را بعضا تا ۵۰ درصد اوج برده اند، در حالی که مردم قدرت خرید ندارند، تحلیلی شما از این مضوع چیست؟ که مظاهریان در پاسخ اظهار کرد: این چیزی که نمی دانم از قول چه کسی نقل می کنید، فقط باعث ایجاد تلاطم در بازار می شود و به هیچ وجه علمی نیست. در دی ماه ۱۹ هزار معامله در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام شده، حالا اینکه یک مالک را نشان دهیم که قیمت پیشنهادی را ۵۰ درصد اوج برده مبنایی جهت کل معاملات محسوب نمی شود.

مظاهریان تصریح کرد: روند کلی بازار مسکن، قیمت را تعیین می کند. در این شرایط هرکسی می تواند هر قیمتی بگذارد ولی بازار نشان داده کسی که قیمت پیشنهادی را بالاتر از میانگین قرار می دهد نمی تواند واحد خود را بفروشد. زیاد کردن قیمت ۱۰ ماهه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ۸ درصد است که نشان می دهد هنوز در حال نزدیک شدن به قیمت تورم هستیم. بنابراین شو و جنجالی که ممکن است بعضی بخواهند از آن سود ببرند اتفاق نمی افتد چون به اندازه کافی موجودی مسکن داریم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی راجع به آینده نگری از آینده بازار مسکن گفت: اگر در بازار ارز تلاطم داشته باشیم شاید با خروج سرمایه ها از بانکها منجر شود و ممکن است قیمتهای کاذب در هر بازاری خود را نشان دهد. البته فکر می کنیم ارز به زودی به ثبات می رسد.

اثر تلاطم دلار بر بازار مسکن چقدر است؟

وی در پاسخ به ایسنا که چه دهکهایی در بازار مسکن حضور دارند گفت: گروه کم درآمد در بازار کشور عزیزمان ایران زیاد اجاره نشینی هست. قیمت مبایعه نامه های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می دهد که طبقات میانی که دارای توان هستند در بازار مسکن حضور دارند.

واژه های کلیدی: ایران | بازار | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz