نوشیدن بازار ایرانی خبر اقتصادی

نوشیدن: بازار ایرانی خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار اجتماعی برنامه‌ریزی جهت گذر از چالش آبی سال آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع شد

مدیرعامل شرکت آب و فلاضلاب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: از اکنون برنامه‌ریزی جهت گذر از چالش‌های آبی پایتخت جهت سال آینده شروع شده است است. 

برنامه‌ریزی جهت گذر از چالش آبی سال آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع شد

برنامه ریزی جهت گذر از چالش آبی سال آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع شد

عبارات مهم : ایران

مدیرعامل شرکت آب و فلاضلاب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: از اکنون برنامه ریزی جهت گذر از چالش های آبی پایتخت جهت سال آینده شروع شده است هست.

به گزارش عصرایران به نقل از آب و فاضلاب استان تهران، محمدرضا بختیاری در خصوص آینده نگری های صورت گرفته جهت بارش ها در سال آینده، گفت: طبق برآوردهای صورت گرفته انتظار می رود که سال آینده از نظر میزان ذخایر آبی سال بدی را پیش رو نداشته باشیم ولی با وجود این، برنامه ریزی ها را شروع کرده ایم.

او افزود: بدیهی است که بهترشدن اوضاع منابع آبی رابطه تنگاتنگی با میزان بارش ها دارد و اگر میزان بارندگی ها مطلوب باشد می توان گفت مسئله آب وجود نخواهد داشت.

برنامه‌ریزی جهت گذر از چالش آبی سال آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع شد

او با اشاره به لزوم مدیریت مصرف، ادامه داد: این مسئله به این معنا نیست که نیاز کشور به مدیریت مصرف کم شده، چراکه کشور عزیزمان ایران یک کشور کم آب است و در تمام وقت ها باید به عنوان مدیریت مصرف توجه بیش تری شود.

او با اشاره به لزوم مدیریت مصرف، ادامه داد: این مسئله به این معنا نیست که نیاز کشور به مدیریت مصرف کم شده، چراکه کشور عزیزمان ایران یک کشور کم آب است و در تمام وقت ها باید به عنوان مدیریت مصرف توجه بیش تری شود.

مدیرعامل شرکت آب و فلاضلاب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: از اکنون برنامه‌ریزی جهت گذر از چالش‌های آبی پایتخت جهت سال آینده شروع شده است است. 

واژه های کلیدی: ایران | مدیریت | سال آینده | برنامه ریزی | میزان بارش ها | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz